https://www.hoanmyitodongnai.com/kham-tai-mui-hong/ /vn/cam-on

Chăm sóc và điều trị xoang với mức chi phí hợp lý


STT Phẫu thuật Dịch vụ BHYT
1 Phẫu thuật nội soi mở các xoang sàng, hàm, trán, bướm (gây mê): 13.190.000 8.169.000
2 Phẫu thuật nội soi mở xoang hàm (gây mê): 8.130.000 5.175.000