CTCP Y Khoa Hoàn Mỹ

ĐC: Phòng 1103, Maritime Bank Tower, Lầu 11, Số 180-192,P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM, VN

ĐT: (028) 3820 6001- E:contactus@hoanmy.com

Tự đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020, Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai đạt 4.19 điểm | Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai

Tự đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020, Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai đạt 4.19 điểm

05-03-2021

Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá Chất lượng bệnh viện 6 tháng cuối năm 2020 và báo cáo tự đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021. Tổng điểm đạt: 4.19 điểm.