CTCP Y Khoa Hoàn Mỹ

ĐC: Phòng 1103, Maritime Bank Tower, Lầu 11, Số 180-192,P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM, VN

ĐT: (028) 3820 6001- E:contactus@hoanmy.com

Ban giám đốc

Nguyễn Thị Thúy Hà

Thạc sĩ - Bác sĩ

Bằng cấp Y khoa

- Bác sĩ Y Khoa, Trường Đại học Y Dược Huế năm 2009

-  Bác sí Nội trú chuẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học Y học Huế năm 2013

- Thạc sĩ Chuẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học Huế năm 2013

Chứng chỉ chuyên môn

- Chuẩn đoán hình ảnh Thần kinh

- Hội nghị Khoa học Chuẩn đoán hình ảnh TP Hồ Chí Minh mở rộng năm 2015

- Hội nghị siêu âm toàn quốc lần thứ tư