CTCP Y Khoa Hoàn Mỹ

ĐC: Phòng 1103, Maritime Bank Tower, Lầu 11, Số 180-192,P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM, VN

ĐT: (028) 3820 6001- E:contactus@hoanmy.com

Đặng Bình Minh

Thạc sĩ - Bác sĩ

Đặt lịch khám

Bằng cấp Y khoa

- Bác sĩ Y khoa , Trường Đại học Y Dược Huế năm 2009

- Thạc sĩ Nội khoa, Trường Đại học Huế năm 2013

Chứng chỉ chuyên môn

- Nội soi can thiệp tiêu hóa

- Nội soi đại tràng

- Nội soi dạ dày đại tràng

Nguyễn Thị Thúy Hà

Thạc sĩ - Bác sĩ

Đặt lịch khám

Bằng cấp Y khoa

- Bác sĩ Y Khoa, Trường Đại học Y Dược Huế năm 2009

-  Bác sí Nội trú chuẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học Y học Huế năm 2013

- Thạc sĩ Chuẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học Huế năm 2013

Chứng chỉ chuyên môn

- Chuẩn đoán hình ảnh Thần kinh

- Hội nghị Khoa học Chuẩn đoán hình ảnh TP Hồ Chí Minh mở rộng năm 2015

- Hội nghị siêu âm toàn quốc lần thứ tư

Nguyễn Thành Sơn

Bác sĩ chuyên khoa I

Đặt lịch khám

Bằng cấp Y khoa

- Trường Đại học Y Dược Huế năm 2007

- Chuyên khoa I Chuẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh năm 2014

Bằng cấp chuyên môn 

-  CT - Scan

- Siêu âm tim - mạch máu

- Định hướng chuyên khoa sau Đại học

- Đào tạo an toàn bức xạ bổ sung cho người phụ trách an toàn

- Cộng hưởng từ thần kinh: Thực hành lâm sàng

Lê Thuận Hải

Thạc sĩ - Bác sĩ

Đặt lịch khám

Bằng cấp Y khoa

- Bác sĩ Y khoa, Trường Đại học Y Dược Huế năm 2011

- Thạc sĩ Chuẩn đoán hình ảnh, Đại học Huế năm 2014

Trương Thanh Dũng

Bác sĩ

Đặt lịch khám

Bằng câp Y khoa: 

- Bác sĩ  Y Đa khoa, Trường Đại học Y dược TP.HCM năm 2013.

Chứng chỉ liên quan:

- An toàn bức xạ trong X-Quang chẩn đoán y tế năm 2017
- Định hướng chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh năm 2014

Hồ Đức Thi

Bác sĩ chuyên khoa I

Đặt lịch khám

Bằng cấp y khoa:

- Bác sĩ  Y khoa, Trường Đại học Y Dược Huế, 2008
- Chuyên khoa cấp I Chẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, 2017

Chứng chỉ chuyên môn

- XQ quy ước + CT  - Scanner
- Đọc MRI